Bc. Veronika Mažgútová | Balancetv.sk

Bc. Veronika Mažgútová

Niečo o mne

K štúdiu fyzioterapie ma priviedla túžba vytvárať niečo prospešné, kreatívne a pritom vidieť výsledky svojej práce. Týmto pre mňa fyzioterapia je. Zamerať sa na individuálne potreby klienta, vytvoriť pohybový plán na mieru a spojením rôznym metodík v ktorých sa snažím neustále vzdelávať a tak dopomôcť k zvýšeniu kvality života prostredníctvom správne zvoleného pohybu.

Predošlá niekoľkoročná prax na rôznych nemocničných oddeleniach mi okrem bohatých skúseností s poúrazovou a pooperačnou rehabilitáciou dala i veľkú dávku empatie a odhodlania motivovať svojich klientov k  prekonaniu prekážok, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť neprekonateľné a dopomôcť im tak k funkčnému telu bez bolesti.

2008- 2011 – UCM Trnava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, odbor fyzioterapia.

circle

2004- 2008 – Stredná zdravotnícka škola Žilina, odbor masér- klasická, reflexná masáž, manuálna lymfodrenáž, športová masáž, samostatné zabezpečenie a vykonávanie procedúr foto-, termo-, balneo a elektroterapie.

circle

2011 – 1. Neurorehabilitačný kongres

circle

2012 – Kinezio-taping Stanislav Flandera Praha

circle

2012 – Rehabilitační péče o pacienta po cévní mozkové příhodě, Šumperk

circle

2013 – Inštruktor PILATES I. kvalifikačného stupňa, FLOW Pilates centrum Banská Bystrica

circle

2014 – Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia – Mgr. Jiřina Holubářová

circle

2021 – Hypermobilita, diagnostika a terapie

circle

2021 – Vhled do fyzioterapie těhotných žen v souladu s přístupem Fyzioterapie funkce

circle

2021 – Mechanická diagnostika a terapia podľa R. McKenzie, časť A – Eva Nováková, Dipl.MDT

circle

2021 – Respiračná fyzioterapia so zameraním na POST COVID 19 pacientov

circle

2021 – Využití nových poznatku v léčbe jizev a základy viscerální manipulace

circle

2021 – Mobilizácia rebier metódou Ľ. Mojšížovej – Mgr. Jana Jedličková

circle

2021 – Mobilizácia SI skĺbenia a driekovej chrbtice metódou Ľ. Mojžíšovej – Mgr. Jana Jedličková

circle

2021 – Ošetrenie svaloviny panvového dna metódou Ľ. Mojžíšovej – Mgr. Jana Jedličková

circle

2021 – Stratégia terapie metódou Ľ. Mojžíšovej – Mgr. Jana Jedličková